Energie & Ruimte besparen

Wanneer het enigzins mogelijk is, hangt onze was buiten te drogen aan de droogmolen. Tijdens de donkere maanden is dit helaas niet mogelijk. Dan gaat de natte was in de droger, of op een droogrekje. Zo’n droger is kostbaar en gebruikt veel energie en zo’n droogrekje is eigenlijk te klein en staat altijd in de weg.

Dan maar zelf iets in elkaar knutselen.

dryrack1

De constructie bestaat uit 2 gebruikte armen van een droogmolen en 4 ronde stokken van elk circa 250 centimeter lang, met daar tussen in 8 banen gespannen waslijndraad. Dit hangt doormiddel van 4 katrollen aan twee staaldraad kabels die tussen 2 wanden gespannen zijn. Totale waslijnlengte is dan bijna 30 meter. Tijdens het drogen hangt het rek boven het trapgat. Tijdens het ophangen van de was verschuif je het rek naar je toe, zodat je er gemakkelijk bij kan.

Op deze manier maak je optimaal gebruik van de loze ruimte boven het trapgat, en je maakt efficient gebruik van de opstijgende warme lucht in het trapgat. De was is meestal binnen een paar dagen droog en het kost geen energie. Wel is het belangrijk om goed te ventileren op zolder, anders wordt het te vochtig en droogt de was niet.

Wat heb je nodig:

dryrack2

2 vierkante aluminium buizen van 2x2x150 cm.

Voor dit rek heb ik twee buizen van een oude droogmolen gebruikt: 2x2x143 cm..

4 ronde stokken, 22mm x 270cm.

10 meter staaldraad, 3mm met plastic cover

20 meter waslijn met staalkern.

4 hoekijzers, metalen platen met een oog om de spanschroef aan te haken.

4 schroef oog moer

4 katrol wielen

4 staaldraad klemmen

2 staaldraad span schroef om de staal kabels te spannen

16 hout / spaanplaat schroeven bevestigen de hoekijzers aan de wand

8 houtschroeven met ringetje bevestigen de stokken aan de armen.

Totaal kost dit ongeveer 75 euro.

dryrack6

dryrack5

dryrack4

Zelf heb ik aan één wand gebruik gemaakt van andere beugels, die had ik nog liggen. Ook is de kabel in een RVS touwkous gelegd. Dat voorkomt dat de kabel doorslijt. Maar zo’n vaart zal het niet lopen bij normaal gebruik.

dryrack3

Ook is een extra plankje gebruikt om de krachten iets meer te spreiden, zodat er niet meteen een gat in de gipsbeton wand wordt getrokken.

Deze constructie is sinds November 2012 in gebruik. Het rek heeft voldoende capaciteit om één volle trommel was aan op te hangen. De lengte van de droogmolen armen en ronde stokken kan je zelf bepalen afhankelijk van de ruimte die je hebt.

Hogere belasting zou ik niet aanraden. Indien je meer ruimte hebt, kan je een zwaardere / sterkere constructie maken, zodat je ook meer gewicht kan ophangen.

Mijn uitgangspunt is geweest dat het een lichte constructie moet zijn die toch voldoende gewicht kan dragen.

DISCLAIMER:

Dit ontwerp is door mijzelf bedacht en gemaakt voor thuis gebruik. Er zijn geen sterkte tests gedaan. Het nabouwen en gebruik van dit rek is op eigen risico.

Inmiddels is dit droogrek al sinds November 2012 zonder problemen in gebruik.

Het heeft mij veel energie en kosten bespaard. 🙂

========================================================================

Saving Energy & Space

When at all possible, we hang our laundry out to dry on the clothesline in the garden.
During the winter months,that is not possible. Then the wet laundry is going into the dryer,
or on a drying rack. Such a dryer is expensive and uses a lot of energy and a regular
drying rack is too small and is always standing in the way.

 

So i decided to construct a convenient dry rack to hang on the ceiling.

The structure consists of two arms of a rotary dryer and uses 4 round poles each approximately
270 centimeters in length, with in between them 8 lanes of tensioned washing line wire. This is
connected by means of four pulleys to two steel wire cables which are strung between two
walls. Clothesline total length is almost 30 meters. During drying the rack hangs above the
staircase. To attach the laundry to the rack, one can pull the rack towards you,This way you make the best use of the empty space above the stairwell, and you make
efficient use of the rising hot air in the stairwell. The laundry is usually dry within a few days
and it costs no energy.
It is important to ventilate the attic, otherwise it gets too moist and the laundry will not dry.

What do you need:

2 square aluminum tubes 2x2x150 cm.

For this rack I used two tubes of an old rotary dryer: 2x2x143 cm ..

4 round sticks, 22mm x 270cm.

10 meters of gauge wire, with 3mm plastic cover

20 meters of clothesline with a steel core.

4 angle brackets, metal plates with an eye to hook the turnbuckle.

4 screw eye nut

4 pulley wheels

4 wire clips

2 wire turnbuckle to tension steel cables

16 wood / chipboard screws attach the brackets to the wall

8 wood screws to attach the ring sticks to the poor.

Total cost is approximately 75 euros.

On one wall i did use other brackets, that I had lying around. The cable is placed in a stainless
steel rope wick. This prevents the cable from abrasion. But that won’t be a problem in normal use.
An extra shelf has been used to spread the forces slightly more to avoid a hole in the concrete wall.

The rack has sufficient capacity for one full drum of laundry to hang. The length of the rotary arms and round poles can be chosen depending on the space you have.Higher loads are not recommend. If you have more space, you can make a heavier / stronger
construction, so you can hang more weight.
My goal was that it should be a lightweight construction that can still carry sufficient weight.DISCLAIMER:

This design was created by myself and made for home use. No strength tests have been done.
The construction and use of this rack is at your own risk.

Meanwhile, this drying rack has been in use since November 2012 without any problems.

Saving me a lot of energy and money.  🙂

 

Advertisements

3 thoughts on “Energie & Ruimte besparen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s